ตม.จว.ตราด ปล่อยแถว ระดม กวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาล วันลอยกระทงปี 61

วันนี้ 20 พ.ย.61 เวลา 13.30 น
ภายใต้การบังคับบัญชา พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม.
พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ตม.3
พ.ต.อ.พัชญ์ กฤชโชค เกษมณี ผกก.ตม.จว.ตราด
พ.ต.ท.หญิง สาริยา น้อยษา
รองผกก. ตม .จว ตราด
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ตราดได้ร่วมพิธีการปล่อยแถว ระดม กวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาล วันลอยกระทงปี 61 ของ ตม.จว.ตราด ขึ้น ณ บริเวณ ท่าเรือเอนกประสงค์ คลองใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วม พิธีฯ ประกอบด้วย ตำรวจท่องเที่ยว ( ส.ทท.6กก.2บก.ทท) ภ.จว.คลองใหญ่ ฉก.นย.182 อำเภอคลองใหญ่ ตำรวจน้ำ (ส.รน.6)และเจ้าท่าภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น83 นาย พร้อมเรือตรวจการณ์ จำนวน 3 ลำ และรถตรวจการณ์ จำนวน 7คัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกตรวจการณ์ และสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันอาชญากรรมทั้งทางบกและทางน้ำ

คำรพ 103 / สนามข่าว 365 รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: