ประกาศ เรื่องการยื่นขอเบี้ยยังชีพฉบับที่ 2…, เนื่องจาก ชมรมอดีตทหารพราน นาวิกโยธิน จะทำการ ยื่นเสนอขอ เบี้ยยังชีพ ต่อรัฐบาล ให้กับ ผู้ที่ถือบัตรผ่านศึก ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4

ประกาศ เรื่องการยื่นขอเบี้ยยังชีพฉบับที่ 2…, เนื่องจาก ชมรมอดีตทหารพราน นาวิกโยธิน จะทำการ ยื่นเสนอขอ เบี้ยยังชีพ ต่อรัฐบาล ให้กับ ผู้ที่ถือบัตรผ่านศึก ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 นั้น จากประกาศฉบับที่ 1 ได้เสนอ บัตรชั้น 3 เดือนละ 1,500 บาท บัตรชั้น 4 เดือนละ 1,200 บาท ขอแก้ไขเป็น เดือนละ 1,500 บาท เท่ากัน ทั้งชั้น 3 และชั้น 4 และจะทำการยื่น ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ 2561 นี้ ดังนั้น จึงขอให้พี่น้อง สมาชิก รีบกระจายข่าว ให้กับเพื่อนๆ ที่อยู่ชมรมอื่นและหน่วยอื่น เพื่อ ที่จะได้ ส่งเอกสารเข้ามาสมทบ ให้ทันเวลา สำหรับในวันที่ 11 ธันวาคม นั้น สายจันทบุรี จะมีรถตู้ สแตนบาย จำนวน 2 คัน หากท่านใดจะร่วมเดินทาง ให้ติดต่อประสานงาน ที่ ท่านจำนงค์สมศรี หรือที่ปู่เย็น รถจะออกเดินทาง เข้ากทม ในเช้า วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 6.00 น สำหรับเอกสารที่จะส่งนั้น หากมีเพื่อนสมาชิกอยู่ใกล้กัน ให้รวบรวม แล้วส่งมาพร้อมกัน หรือจะส่งมา โดยตรง ที่ผมก็ได้ครับ ตามที่อยู่นี้ ส่ง ธนาวินท์ มณฑาลพ 56ร้านยางปั๊มเอสโซ่เก่า ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700 โทร.081-9374538 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ.

Facebook Comments
%d bloggers like this: