มทภ.4 ลงพื้นที่พบนายด่าน เร่งมาตรการคุมเข้มสินค้าทางการเกษตร นำเข้าโดยผิดกฎหมาย กระทบต่อกลไกทางการตลาด ขอเวลา 3 เดือนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม.

มทภ.4 ลงพื้นที่พบนายด่าน เร่งมาตรการคุมเข้มสินค้าทางการเกษตร นำเข้าโดยผิดกฎหมาย กระทบต่อกลไกทางการตลาด ขอเวลา 3 เดือนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม.

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผบ.ศปก.ทภ.4 ลงพื้นที่พบนายด่านศุลกากรบ้านประกอบ พร้อมด้วยนายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อประชุมหารือในเรื่องการลักลอบนำเข้าสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลไกทางการตลาดภายในประเทศ อันจะส่งผลให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อน โดย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพ ภาค 4 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบอย่างจริงจัง พร้อมสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า-ออก ด่านทุกด่านให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments
%d bloggers like this: