มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

วันนี้(20พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดยคุณศิริกุล โอภาส
วงศ์ กรรมการ/เหรัญญิกคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการ
คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรการ/คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน ต.แม่สรวย ต.ห้วยชมพู ต.ศรีถ้อย อ.แมสรวย ได้มีผู้ประสบภัยใน 1 อำเภอ 2 ตำบล รวม 10 หมู่บ้าน มารับการสงเคราะห์
โดยมีข้าราชการระดับสูงในท้องถิ่นส่วนต่างๆ และคุณชัย ชัยจำรูญพันธุ์ รองประธานฯ พร้อม คณะกรรมการฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้.

Facebook Comments
%d bloggers like this: