เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแถลงข่าวเปิดศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มอีก136 ตัว 53 จุด ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแถลงข่าวเปิดศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มอีก136 ตัว 53 จุด ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พลตำรวจตรี อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ร่วมแถลงข่าวเปิดศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่อสื่อมวลชน
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะโครงการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และเป็นความต้องการของชุมชนในการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 316 ตัว 71 จุด และปี 2561 ได้รับงบประมาณอีก 39 ล้าน ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 136 ตัว 53 จุด ครอบคลุมในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นสอดส่องดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำผิด.

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: