กระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมชุมในฝรั่งเศส

กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจาก สอท. ณ กรุง #ปารีส ว่า ตามที่มีสถานการณ์ชุมนุมประท้วงไม่พอใจการขึ้นภาษีน้ำมัน (24 พ.ย.) สอท. ได้ประกาศเตือนชุมชนไทยและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ #ฝรั่งเศส อย่างเคร่งครัด ฉุกเฉินติตต่อ +33646719694 และ +33603599705

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: