“แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561”

วันนี้(29พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์
ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน
ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปี2561″

นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด 2 ตำบล ในอำเภอแม่ทา
ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์
คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้(600,000บาท)หกแสนบาทถ้วน)

โดยมี คุณโยธิน ประสงค์ความดี นอภ.แม่ทา จ.ลำพูน
คุณฐิติวัฒน์ กนกวงศ์วิวัฒน์ รองประธาน
พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม
และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.เชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้)

ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: