กองสารนิเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติภูมิ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานของหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจ และพสกนิกรชาวไทย อันหาที่สุดมิได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสารนิเทศ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานของหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้ง พระราชทานตัวอย่างสีผ้าพระราช ทาน (สนว 01) เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ และพระราชทานคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนโดยในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ ๙) ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนขทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เวลา 10.00 น.จนถึงเวลา 16.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เว้นวันจันทร์, วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: