มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

วันนี้(7 ธ.ค.61)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย
ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค
เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปี2561″

นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด
ใน ต.เชียงกลม
ต.ปากชม อ.ปากชม ตำบลละ500ชุด
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของจังหวัดเลยปีนี้รวม1,200,000หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

โดยมีคุณชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าฯ จ.เลย
คุณพีระพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานฯ
และคณะกรรมการฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จังหวัดหนองคายในวันพรุ่งนี้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: