ราชบุรี – จะไปแล้วผลัดแรก 10 ธ.ค. นี้ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย เซาท์ซูดาน

ราชบุรี – จะไปแล้วผลัดแรก 10 ธ.ค. นี้ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย เซาท์ซูดาน

กช.ราชบุรี ประกอบพิธีส่งกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ ของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Un m i s s) ในส่วนของกองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 1 ส่วนล่วงหน้า 18 นาย เดินทางวันที่ 10-14 ธ.ค. นี้ ณ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี และกำลังพลส่วนใหญ่จำนวน 255 นาย จะเดินทางในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

วันนี้ 7 ธ.ค.61) ที่หน้าตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรญ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เป็นประธานกระทำพิธีส่งกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ ของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Un m i s s) ทั้งนี้ตามที่กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดกำลัง กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐ เซาท์ซูดานอัตรากำลังพล รวม 273 อัตราประกอบด้วยหน่วยของกองทัพบกจำนวน 265 นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 8 นาย ในส่วนของกรมการทหารช่าง จัดกำลังพล จำนวน 175 นาย จากหน่วยขึ้นตรงกรมการทหารช่าง สหประชาชาติแจ้งการเคลื่อนย้ายกำลังพลกองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดานผลัดที่ 1 ส่วนล่วงหน้า จำนวน 18 นาย ห้วงวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี และกำลังพลส่วนใหญ่จำนวน 255 นาย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มอบพระศรีเมือง พระผงศรีเมือง พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างได้ให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังมีใจความว่า.. “เจ้ากรมการทหารช่างรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานในวันนี้ ตามที่กรมการทหารช่างได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนั้น เจ้ากรมการทหารช่างเชื่อมั่นว่า ณ เวลานี้กำลังพลทุกนายมีความพร้อม ที่จะไปปฏิบัติภารกิจในนามตัวแทนทหารช่างของกองทัพบก เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของกองทัพไทยและประเทศชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลก และเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติภารกิจระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง เจ้ากรมการทหารช่างหวังว่า กำลังพลทุกนายจะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ธำรงไว้ซึ่งวินัยของทหาร เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมาย”

พร้อมกันนี้เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่างได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ และมอบพวงมาลัยให้แก่กำลังพลทุกนายที่ไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศสาธารณรัฐ เซาท์ซูดาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

นอกจากนี้ ครอบครัวของกำลังพลได้ร่วมกันมอบดอกไม้และพวงมาลัยให้แก่กำลังพล โดยหนึ่งในครอบครัวของกำลังพลได้กล่าวว่า.. รู้สึกภาคภูมิใจที่สามีของตนเองได้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญที่ประเทศ เซาท์ซูดาน และไม่คิดกังวลใจเพราะมั่นใจว่า สามีและกำลังพลทุกนายได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

สุ

จินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: