การสื่อสารต้องติดต่อได้!!

การสื่อสารต้องติดต่อได้!! .. คืนนี้กองทัพบกส่งเครื่องมือสื่อสารทางทหาร จากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ลงไปรอเตรียมไว้ที่ จ.ประจวบ โดยพร้อมเข้าเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทันที หากการสื่อสารของภาคพลเรือนติดขัดในพื้นที่ประสบภัย

Facebook Comments
%d bloggers like this: