รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 20.30 น. (13.30 UTC)

….ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
ทั่วทุกอำเภอ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

….ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น อ.มายอ จ.ปัตตานี อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมือง อ.ตากใบ อ.รือเสาะ อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

Facebook Comments
%d bloggers like this: