อพยพประชาชนกว่า 800 คน

อพยพประชาชนกว่า 800 คน

20.00 น. ภายในศูนย์อพยพ โรงยิมสนามกีฬา ทม.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช คึกคัก ประชาชนกว่า 800 คน จับจองหาที่หลับนอน สลับกับการนั่งดูหนังตะลุงกลางแปลง ที่ จนท.จัดมาให้ชม

ที่มา_แสกสม แจ้งจิต

Facebook Comments
%d bloggers like this: