อำเภอสิชล ได้มีมติให้แต่ละตำบลจัดตั้งศูนย์อพยพประชาชนรับมือ พายุปาบึก

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ปาบึก” (PABUK) ฉบับที่ ๘ (๖/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันนี้ (๒ มกราคม ๒๕๖๒) พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 6.0 องศาเหนือ ลองติจูด 108.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัว ทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อน ลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ ๒-๓ มกราคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วย
จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ อำเภอสิชล ได้มีมติให้แต่ละตำบลจัดตั้งศูนย์อพยพประชาชน ดังต่อไปนี้
1. ตำบลทุ่งใส
1.1 โรงเรียนห้วยทรายทอง
1.2 ศาลาแม่ของแผ่นดิน
1.3 โรงเรียนเขาตาสัก
2. ตำบลสิชล
2.1 หอประชุมเทศบาลตำบลสิชล
2.2 อบต.สิชล
2.3 ศูนย์ถ่ายทอดฯ คลองตาโป
3. ต.สี่ขีด
3.1 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก
3.2 อบต สี่ขีด
3.3 กองร้อยฝึกรบพิเศษสิชล
4 ตำบลเขาน้อย
4.1 ศาลาหมู่บ้านสำนักเนียน
4.2 อบตเขาน้อย
4.3 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
5. ตำบลฉลอง
5.1 อบตฉลอง
5.2 วัดสุธรรมาราม
5.3 วัดเจดีย์
6. ตำบลเทพราช
6.1 อบตเทพราช
6.2 โรงเรียนบ้านเผียน
6.3 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
7. ตำบลเปลี่ยน
7.1 อบตเปลี่ยน
7.2 วัดชนสังขรณพิจิตร
7.3 โรงเรียนบ้านไสเหรียง
8. ตำบลเสาเภา
8.1 วัดขรัวช่วย
8.2 วัดคงคาวดี
8.3 วัดสโมสรสันนิบาต
8.4 อบตเสาเภา
9.ตำบลทุ่งปรัง
9.1 วิทยาลัยเทคนิคสิชล
9.2 โรงเรียนสิชลคุณาธาร วิทยา
9.3 หอประชุมอำเภอสิชล
ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มาพักอาศัยชั่วคราว ตามจุด อพยพ ที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

Facebook Comments
%d bloggers like this: