ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์รับมือพายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์รับมือพายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK)

จังหวัดภูเก็ต ส่งเรือปะการัง 804ไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 120 คน ที่บริเวณเกาะราชา

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึกโดยเน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ โดยในวันนี้ 4 มค.62 มี นักท่องเที่ยวชาวต่าวชาติ 120 คน ที่ติดค้างอยู่บริเวณเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการประสานงาน ให้สำนักงานทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 9 นำเรือปะการัง 804 ออกจากฝั่งเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่บริเวณเกาะราชา เพื่อกลับเข้าสู่ เมืองภูเก็ตด้วยความปลอดภัย สำหรับสภาพอากาศในทะล มีฝนเล็กน้อย มีคลื่นลมระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตามจังหวัดยังคงเข้มงวด ในการควบคุมดูแลระมัดระวัง ลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยและอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2562
ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ในทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเด็ดขาด

และล่าสุดที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มจังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งศูนย์ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตได้มีการ เชื่อมโยงภาพจากกล้อง CCTV 700 ตัวทั่วเกาะภูเก็ตเพื่อเข้าสู่ศูนย์บัญชาการฯใช้ในการประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

Facebook Comments
%d bloggers like this: