รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. (00.30 UTC)

…ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.โคกโพธิ์ อ.หนองจิก อ.เมือง อ.ยะหริ่ง อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ.รามัน จ.ยะลา ทั่วทุกอำเภอ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

….ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.เขาพนม จ.กระบี่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และในทะเลอ่าวไทย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

Facebook Comments
%d bloggers like this: