รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. (03.30 UTC)

….ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.กระแสสินธุ์ อ.หาดใหญ่ อ.บางกล่ำ อ.นาหม่อม อ.คลองหอยโข่ง อ.จะนะ อ.สะเดา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทั่วทุกอำเภอ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สตูล รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

….ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พรหมคีรี อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด อ.เมือง อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.เมือง จ.สงขลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

Facebook Comments
%d bloggers like this: