รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. (09.30 UTC)

….ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.สิเกา อ.วังวิเศษ อ.ห้วยยอด อ.เมือง อ.นาโยง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.ควนเนียง อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.นาทวี อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ทั่วทุกอำเภอ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สตูล รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

….ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.รัษฎา จ.ตรัง อ.สิชล อ.นบพิตำ อ.พรหมคีรี อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ลานสกา อ.พระพรหม อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน อ.ป่าพะยอม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
….มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น……..

Facebook Comments
%d bloggers like this: