พรรคชาติพัฒนาเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”

พรรคชาติพัฒนาเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”
ณ ห้องประชุมประชารัฐบ้านวังรัก
ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 8 มกราคม พศ. 2562
เวลา 10:00 น
ณ หอประชุมประชารัฐบ้านวังรัก

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และคณะกรรมการบริหารพรรค
ได้เดินทางมาเปิดศูนย์ของพรรคที่ จ.นครศรีธรรมราช และเยี่ยมพี่น้องผู้ประสบภัยจากผลกระทบพายุ “ปาบึก”

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาสมาชิกพรรคชาติพัฒนาและประชาชนผู้ประสบภัย หลังจากนั้นออกเยี่ยม พี่น้อง,ประชาชน ผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ “ปาบึก”ในเขตเมือนครศรีธรรมราช และ อ.ปากพนัง
หลังจากนั้นได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการศูนย์โดยให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสรวดเร็วและต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ให้พี่น้องชาว จ.นครศรีธรรมราชและภาคใต้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวทิ้งท้าย
หลังจากนั้นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงเดินทางกลับ

Facebook Comments
%d bloggers like this: