สะพานขาด! สะพานข้ามน้ำแม่สามแลบ

สะพานขาด! สะพานข้ามน้ำแม่สามแลบ ม.1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถูกน้ำกัดเซาะคอสะพานทรุดใกล้ขาด รถยนต์ผ่านไม่ได้

cr.ชัย พงษ์พิพัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: