อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาลูกพ่อขุน ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาลูกพ่อขุน ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวัน 11-20 ม.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบสวัสดิการฝึกซ้อม ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา

%d bloggers like this: