ราชบุรี  – มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง เตรียมจัดวิ่ง สสส จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34

ราชบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง เตรียมจัดวิ่ง สสส จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34

วันที่ 9 ม.ค.62) ที่โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ราชบุรี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง และนายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน 2019 ครั้งที่ 34 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด มาราธอนแห่งการเรียนรู้ เป็น New Chapter of the Legend ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในวันที่ 18-20 มกราคม 2019

สำหรับงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ถือเป็นงานวิ่งที่สร้างการรับรู้และเป็นงานวิ่งอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาร่วมวิ่งมากกว่า 15,000 คน และได้มีการพัฒนา กิจกรรมการวิ่ง จอมบึงมาราธอนให้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยและคนในจังหวัดราชบุรีและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดโดยการสร้างภาพลักษณ์ สร้างการรู้จักและการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักได้กว้างขวางถือเป็นงานประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล โยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 ท่ามกลางกระแสความนิยมของการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งแม้จะมีงานวิ่งโดยเฉพาะงานวิ่งในระยะมาราธอน เกิดขึ้นในประเทศมากแต่การตอบรับของนักวิ่งต่อ จอมบึงมาราธอน สนามที่เก่าแก่แห่งนี้ไม่คลายลง เพื่อเตรียมร่วมสร้างปรากฏการณ์ รวมพลน่องเหล็กมืออาชีพ และนักวิ่งหน้าใหม่ ณ สนามจอมบึงมาราธอน

โดยปีนี้ยังคงความเป็น ไทยมาราธอนที่เต็มเปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ ได้แก่ ความร่วมแรงร่วมใจของบวร คือ ชาวบ้าน วัด โรงเรียน ในการให้การต้อนรับบริการน้ำดื่มและช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก ที่สำคัญที่สุดที่ไม่ได้แต่งเติมของชาวจอมบึงที่ขอร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคนตลอดเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้นักวิ่งทุกคนมีความประทับใจอย่างแน่นอน ความพยายามในการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่ยังคงเป็นจุดเน้นมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง และจากอำเภอต่างๆภายในจังหวัดราชบุรีผู้สัญจรในการปิดการจราจรและการอำนวยความสะดวกทาง กรณีมีทีมแพทย์พยาบาลตลอดจนนักวิ่งอาสา ที่มีประสบการณ์พร้อมคอยบริการให้การดูแลรักษาพยาบาลตลอดระยะทาง รวมทั้งเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นแกนหลัก นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคส่วนต่างๆของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี ที่มีหน้าที่ในการจัดการและให้การต้อนรับในมหาวิทยาลัย พิเศษในปีนี้ และที่สำคัญที่สุดคือการเห็นคุณค่าของการวิ่งและการออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่การลดภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: