ราชบุรี  – เตรียมพร้อม จัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี 15-20 มกราคมนี้

ราชบุรี – เตรียมพร้อม จัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี 15-20 มกราคมนี้

วันที่ 9 ม.ค.62) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ” โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 มกราคมนี้ ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมใหม่ของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากเป็นการจัดงานในรูปแบบนี้ครั้งแรก ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชุมชนและจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

สำหรับกำหนดการกิจกรรมภายในงาน วันแรกในเวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร ที่จวนผู้ว่าฯราชบุรีหลังเก่า เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีทุกท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะหลวงนิคมคณารักษ์ (พ.ศ.2487–2488) ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 15 มกราคม 2488 ระหว่างการออกไปบัญชาการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานท่านได้ประสบอุบัติเหตุจากระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินแต่ยังไม่ระเบิดทันที ได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลทำให้ท่านเสียชีวิต

จากนั้นในเวลา 10.00 น. จะประกอบพิธีบวงสรวงริมสะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาเมืองราชบุรีให้สงบสุขร่มเย็นตลอดไป

ส่วนวันที่ 18-20 มกราคม เวลา 19.00 น. ชมฟรีการแสดงแสง สี เสียง และสื่อประสม (Light and Sound) กลางลำน้ำแม่กลอง เรื่อง “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ซึ่งเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ตลอดการจัดงานจะประดับไฟโชว์แสงสี รอบพื้นที่จัดงาน การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี รวมทั้งอาหารอร่อยที่มีชื่อเสียง

////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: