นนทบุรี ปชส.นนทบุรีนำคณะสื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุ อบรมเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จ.ราชบุรี

นนทบุรี ปชส.นนทบุรีนำคณะสื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุ อบรมเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 ที่โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ทราชบุรี นำโดยนางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นำคณะสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ภาคประชาชนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ โดยมีท่านวิทยากร นางสาวจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 ผู้บรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมสันทนาการสิ่อสัมพันธ์ โดย ร.ต.อ.ดร.วรชาติ บุรณศิริ และคณะ ทีมตำรวจ ปปส.จังหวัดราชบุรีเป็นผู้บรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Facebook Comments
%d bloggers like this: