“บิ๊กแดง” พลโท ชุมพร วิเชียร ประธานที่ปรึกษาพรรคภราดรภาพ กล่าวว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แจ้งขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดวันเลือกตั้งให้เรียบร้อย

“บิ๊กแดง” พลโท ชุมพร วิเชียร ประธานที่ปรึกษาพรรคภราดรภาพ กล่าวว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แจ้งขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดวันเลือกตั้งให้เรียบร้อย มีความสอดคล้องกันทั้งกระบวนการจัดการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง

โดยเน้นย้ำให้คำนึงถึงช่วงเวลาของการจัดพระราชพิธีสำคัญ การสอบ TCAS และ GAT-PAT ของนักเรียน และเรื่องอื่น ๆ ประกอบกัน ซึ่งต้องยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมของคนในประเทศและความสงบสุขของประเทศชาติเป็นสำคัญ “บิ๊กแดงกล่าว”

ส่วนการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้น ตนอยากให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นมา และทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงเจตนารมณ์และสาระสำคัญของกฎหมายก่อน เพื่อจะให้ได้ข้อยุติเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้

พลโท ชุมพร ยังย้ำอีกว่าทุกฝ่ายควรจะต้องมาร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดการให้บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเฉพาะกกต. และต้องไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนในอดีตที่เคยผ่านมา “พลโท ชุมพร กล่าว”

Facebook Comments
%d bloggers like this: