กองพลพัฒนาที่ 1 จัดงานวันเด็กให้บุตรหลานของกำลังพล และเยาวชนรอบค่าย ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันที่ 11 ม.ค.62) ที่แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายศรีสุริยวงศ์ กองพลพัฒนาที่ 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมคณะนายทหารของกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งมีกำลังพลที่ขึ้นตรงจาก กองพลพัฒนาที่ 1 และประชาชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ทั้งนี้ พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ได้กล่าวว่า.. วันเด็กถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง ที่หน่วยงาน
ต่างๆควรให้ความสำคัญ เพราะเด็กถือเป็นอนาคตของชาติ กองพลพัฒนาที่ 1 จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งในการจัดงานวันเด็ก ซึ่งปี
นี้ทางกองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดงานวันเด็กภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยภายในงาน
ได้จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ เข้าไปร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล อาทิเช่น ซุ้มการท่องเที่ยวทั่วไทย ซุ้มปาเป้า โยนห่วง
เพื่อรับของรางวัล การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงดนตรี และการจับฉลากรางวัลใหญ่บนเวที พร้อมซุ้มอาหาร ขนม ไอ
ศครีม น้ำผลไม้ ต่างๆ โดนกำลังพลและประชาชนรอบค่าย สามารถพาบุตรหลานทานฟรีได้ทั้งงาน นอกจากนี้ยังได้มีการอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวันเด็กประจำปี 2562 อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: