เขตประเวศ จัดงานวันเด็กปี 2562 ครั้งยิ่งใหญ่ ที่ สวนพัฒนาภิรมย์

เขตประเวศ จัดงานวันเด็กปี 2562 ครั้งยิ่งใหญ่ ที่สวนพัฒนาภิรมย์

ที่ สวนพัฒนาภิรมย์ ถ.อ่อนนุช เขตประเวศ วันนี้( 12 ม.ค.62) เวลา 08.30 น.นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตประเวศ นายกิตพล เชิดชูกิจกุล นายธนวัฒน์เชิดชูกิจกุล ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพนคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขต คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ ประธานชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชน นักเรียนประชาชนทั่วไปและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข่าร่วมกิจกรรม

นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพ มหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กเล็กและได้มีภารกิจ ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในวันข้างหน้า เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่มีความสามารถ ในการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา ความรู้ความสามารถต่างๆ หากเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ในทางที่ถูกที่ควรแล้วย่อมส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของธาตุต่อไป

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า คณะดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอขอบพระคุณปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สวนพัฒนาภิรมย์แห่งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองทุกด้าน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันนี้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจำนวน 6 ประเภทได้แก่ 1.วิ่งแข่งประเภทเดี่ยว วิ่งแข่งประเภทผลัด 4 คน การแข่งขันโบว์ลิ่ง เตะฟุตบอลเข้าประตู โยนลูกบอลลงตะกร้า และการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 2.การจัดซุ้มฐานกิจกรรมจากภาคส่วนต่างๆ 3.การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจากภาคราชการและเอกชน 4.การจับฉลากของขวัญของรางวัล 5.การตอบปัญหาและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนเวทีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต และ 6.การแสดงจากโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ในหลายๆด้านจากภาคีภาคส่วนต่างๆทั้งค่าการศึกษาภาคเอกชนและสถานประกอบการบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีบทบาท เข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันดีงามเช่นนี้

.

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

……..

Facebook Comments
%d bloggers like this: