ราชบุรี ข่าว – ท.เมืองราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 ม.ค.62) ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ข้างโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง) อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป ซึ่งทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น

โดยในพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเด็กดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองราชบุรี และได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียมทองแดง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปรจำปี 2561 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้อ่านสารวันเด็ก ของฯพณฯท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 และจับฉลากมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันเด็กมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิ์หน้าที่และระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เช่นการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการแสดง การเล่นเกมส์และแจกของรางวัลต่างๆ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ ได้สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มของขวัญของรางวัล โดยมีประชาชนได้นำบุตรหลานเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: