เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธฺุปอเทืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินปลูกข้าวอินทรีย์

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช.อฟอ-๒) พร้อมด้วยนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรมหว่านปอเทืองในนาข้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาของพ่อ (รัชกาลที่ ๙) บ้านโคกเที่ยง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเริ่มต้นการปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวอินทรีย์ ของสมาชิกชุมชนบ้านโคกเที่ยง จำนวน ๒๓ คน พื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ตาม “โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล” ในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ในอนาคต ณ แปลงนาข้าวทดลองปลูกปอเทือง นายอัมรินทร์ โทจันทร์ บ้านโคกเที่ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: