ปทุมธานี การตลาด4.0 สร้างยอดขายOTOP ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปทุมธานี การตลาด4.0 สร้างยอดขายOTOP ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โลกดิจิตอลเป็นผลให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางใหม่ที่จะช่วยในการขยายตัวของตลาดในประเทศ สร้างโอกาสให้ผลไม้ท้องถิ่น ของดีแต่ละจังหวัดสามารถเป็นที่รู้จักของท่องเที่ยวมากขึ้น เห็นได้จากการจัดงานข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาสร้างสถิติใหม่รับรองจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด (Guinness World Records)โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนในเป็นจำนวนมาก
ในงานยังมีการจัดทำข้าวเหนียวมะม่วงขนาดยักษ์ โดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาด้านคหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สูตรข้าวเหนียวจากหม่อมหลวงเติบ ชุมสาย โดยใช้ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู จำนวน 1,500 กิโลกรัม และมะม่วงบางแพสุกคัดอย่างดีจาก จ.ราชบุรี จำนวน 6,000 ลูก และมะพร้าวจาก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาจัดทำข้าวเหนียวมะม่วงหนัก 4,500 กิโลกรัม โดยได้รับการรับรองจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสร้างสถิติใหม่ แจกจ่ายผู้ร่วมงานทุกคน อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 602,010 ล้านบาทในปี 2561 เติบโตร้อยละ 14.8 จากที่เติบโตร้อยละ 15.8 ในปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในกลุ่มค่าบริการสุขภาพ เช่น นวด สปา เป็นต้น
สินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมซื้อ คือ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง/ครีมบำรุงผิว รองลงมา คือ กลุ่มอาหารและผลไม้แปรรูป กลุ่มยารักษาโรค/สมุนไพรไทย เช่น น้ำมันหม่อง เป็นต้น กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย และกลุ่มสินค้าของที่ระลึก
ด้าน คุณอณัญญา อินพุ่ม ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ และอยากให้คนไทยทุกคนซึ่งเป็นเจ้าบ้านช่วยกันดูแล ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้ความเป็น Land of Smile ไม่เลือนหายไปตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และอยากให้ภาครัฐและเอกชนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาด้านต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การนำเทคโนโลยีมาใช้เช่น การชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องมือทางการเงินของจีนอย่าง Alipay และ WeChat Pay มีการใช้ใกล้เคียงกับเงินสด เนื่องจากมองว่าช่วยอำนวยความสะดวกทำให้นักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้า และกำลังทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แจกฟรีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งสินค้าที่เป็นจุดเด่นของไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมะม่วงและสินค้าท่องถิ่นในเมืองไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรม และแหล่งกำเนิด เพื่อเปิดโอกาส และสร้างตลาดใหม่ให้กับคนไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถติดต่อลงโฆษณาฟรีได้ที่ www.secret-owl.com

Facebook Comments
%d bloggers like this: