มุกดาหาร ชาวบ้านสุดเกินที่จะทน รวมตัวไล่ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวกัน พร้อมป้ายข้อความต่างๆ เดินทางมายัง ที่ว่าการอำเภอคำชะอี เพื่อเข้ายื่นหนังสื่อกับนายอำเภอ เพื่อขับไล่ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
นายวิชา สุไชแสง ตัวแทนชาวบ้าน ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ คือ 1.มีการเรียกเก็บเงินจากชาวบ้าน ในเรื่อง จับจีพีเอส สวนยาง สวนมันสำปะหลัง และนาข้าว ไร่ละ 50 -300 บาท โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินแต่อย่างไร แท้ที่จริงทางรัฐไม่มีการเรียกเก็บ 2.ปกครองหมู่บ้านไม่โปร่งใส และส่อทุจริตต่อหน้าที่ เช่นเอาลายเซ็นเดิม มาประกอบรับของช่วยเหลือที่ทางรัฐมอบให้ชาวบ้าน ทั้งที่เจ้าของลายเซ็น ไม่ได้รับของจริง 3.ชอบขมขู่ชาวบ้านในการใช้อำนาจ 4.แบ่งพรรค แบ่งพวก ชอบสร้างความแตกแยกในหมู่บ้าน 5.ติดต่อสอบถามหรือเอาเอกสารจากผู้ใหญ่ ก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 6.ไม่แจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่ทางรัฐส่งมาให้ประกาศ ออกเสียงกระจายข่าว ทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขาดจริยธรรมของการเป็นผู้นำ ทำให้ชาวบ้านหมดศรัทธา เป็นต้น ซึ่งตนและชาวจึงเดินทางมายืนหนังสือในการกระทำของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ให้นายอำเภอตรวจสอบและมีการปลดออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งขณะชาวบ้านเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอ นายอำเภอติดงานราชการอยู่ของจังหวัดที่ บ้านหนองเอียน ชาวบ้านจึงได้เดินทางมายังบ้านหนองเอียน เพื่อเข้าพบและยื่นหนังสื่อให้กับมือนายอำเภอ
ขณะที่นาย พรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี ได้เดินทางออกมารับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้านด้วยตัวเอง พร้อมรับปากจะตั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ชาวบ้านร้องเรียน ไปเป็นข้อๆ แต่ถ้าหากว่า ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว มีความผิดจริงก็คงจะมีคำสั่งปลดออกทันที แต่หากตรวจสอบแล้วไม่ผิด ก็ต้องให้ทำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ตนจะเรียกผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหา ได้เข้ามาพบและทำการสอบถามถึงสาเหตุดังกล่าว ไปตามขั้นตอนตามกระบวนการทางราชการ พร้อมรับปากชาวบ้านว่า หากผิดจริงก็ต้องมีคำสั่งปลดออกทันที่ จึงสร้างความสบายใจให้ชาวบ้านเป็นเบื้องต้น ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Facebook Comments
%d bloggers like this: