สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชม นักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ขณะออกกำลังกาย จนปลอดภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชม นักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ขณะออกกำลังกาย จนปลอดภัย
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญจดหมายเชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม หมวก ผ้าพันคอ จิตอาสาพระราชทาน และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน และทรงให้กำลังใจในการมี จิตอาสาทำความดี ไปมอบให้แก่ นายธราเทพ บุญหาญ หรือน้องเจเจ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มีจิตอาสาทำความดีให้ความช่วยเหลือ นายวิโรจน์ แซ่ภู่ อายุ 59 ปี ชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ขณะออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใกล้สี่แยกบางใหญ่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ด้วยการทำ ซีพีอาร์ (CPR) จนชีพจรคืนกลับมา และนำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยในที่สุด
ในการนี้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ได้เชิญพระราชกระแสทรงชื่นชมในการทำความดี กล่าวกับนายธราเทพ บุญหาญ และครอบครับให้ได้รับทราบ ยังนำความปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นายธราเทพ ฯ และครอบครัว เป็นล้นพ้น ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได้นำไปพระพฤติปฏิบัติในการมีจิตอาสาทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: