มรว.ดำรงดิศ” ห่วงระยะเวลาหาเสียงน้อย แต่พร้อมส่งผู้สมัครลงพื้นที่ ถามใจประชาชนต้องการ ส.ส.แบบไหน เพื่อช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้น

มรว.ดำรงดิศ” ห่วงระยะเวลาหาเสียงน้อย แต่พร้อมส่งผู้สมัครลงพื้นที่ ถามใจประชาชนต้องการ ส.ส.แบบไหน เพื่อช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้น

วันที่ 24 ม.ค. ที่จ.กำแพงเพชร มรว.ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กำหนดวันเลือกตั้ง24มี.ค. ตนเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายค่อนข้างเยอะ ทางพรรคเตรียมให้ความชัดเจนแก่สมาชิกพรรค เพื่อให้ดำเนินการอะไรให้ถูกต้องป้องกันการผิดพลาดต่อกฎระเบียบที่มีในปัจจุบัน ส่วนแนวนโยบายการหาเสียงทางพรรคได้เตรียมการไว้แล้ว ส่วนเรื่องของเวลาการหาเสียง ยอมรับว่าคงมีเวลาอย่างจำกัด ทางพรรคคงจะแบ่งความรับผิดชอบโดยทีมผู้บริหารพรรคแต่ละคนไปยังพื้นที่ต่างๆ
เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ดูปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน พรรคจะทำงานเป็นทีม ซึ่งพรรคเรามีจุดแข็งที่มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างไรก็ดีเมื่อมีการประกาศวันเลือกตั้งออกมาแล้ว เชื่อว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเริ่มกลับคืนมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตอบรับ ส่งสัญญาณไปในทิศทางบวก นักลงทุนจะกลับมาลงทุน สำหรับนโยบายของพรรคภราดรภาพแม้จะชูเรื่องเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาปากท้องเป็นหลัก แต่เราไม่ได้เน้นในเรื่องนี้เพียงอย่างเดียว จะดูไปถึงเรื่องอื่นด้วย เช่น เรื่องการศึกษา เรื่องยาเสพติด ราคาพืชผลทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น

พรรคภราดรภาพเราจะไม่มองคู่แข่งขันเป็นศัตรู แต่จะมองผู้แข่งขันในเชิงนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งแท้จริงเป้าหมายคือการร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่ดีให้บ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุข
“มรว.ดำรงดิศ” กล่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: