พรรคภราดรภาพร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 เขต

1ก.พ.62 – ที่ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร พลโท ชุมพร วิเชียร(ตท.12)ประธานที่ปรึกษาพรรคภราดรภาพ พลโท สราวุธ กาพย์เดโช รองหัวหน้าพรรค นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช รองหัวหน้าพรรค นายนิธิพล รวานนท์ รองเลขาธิการพรรค นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 เขต

นายรัตนพัฒน์ กล่าวว่า สนามการเลือกตั้งในกทม.จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด อย่างเช่น ในอดีตพรรคประชากรไทย เคยครองความเป็นที่หนึ่งในเขตกทม. ตั้งแต่ปี 2522-2529 ช่วงเวลาต่อมา พรรคพลังธรรมได้รับเลือกเป็นที่หนึ่ง ในช่วงปี 2535 และเปลี่ยนมาเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ จนกระทั่งพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคก่อตั้งใหม่ได้รับชัยชนะในสนามกทม. ดังนั้นตนเชื่อว่าคนกทม.พร้อมให้โอกาสพรรคการเมืองจากแนวคิดและนโยบายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกทม. และยังเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดจะสามารถผูกขาดพื้นที่ในกรุงเทพฯได้ตลอดกาล คนกทม.พร้อมเปลี่ยนแปลง และให้โอกาสตัวเลือกใหม่ๆ

พรรคภราดรภาพพร้อมเสนอตัวโดยมีว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่จากทั่วประเทศ จึงต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะเหลือเวลาอีกเพียง 50 วัน โดยเฉพาะในกทม. ส่วนนโยบายของพรรคนั้น หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพและผู้ใหญ่ในพรรคมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดแนวนโยบายความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะในการทำงาน เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ และนำแนวนโยบายของพรรคในการหาเสียงเป็นหลักผสมผสานกับแนวนโยบาย “กรุงเทพออกแบบได้”

-เมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง
-เมืองหลวงแห่งอาเซียน
-เมืองอากาศบริสุทธิ์
-มหานครแห่งความสุข และ
– การจะเกิดความเท่าเทียมกันได้ในสังคมอย่างสวยงาม “คนรวยต้องช่วยคนจน”
“ว่าที่ผู้สมัครของพรรคภราดรภาพ มีความหลากหลายทั้งจากอาชีพ การศึกษา รวมถึงผู้ที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตมาอย่างมากมาย และผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ครูอาสา นักสังคมสงเคราะห์ เข้าไปทำงานช่วยเหลือเยาวชนในชุมชนแออัด ชุมชนเมืองในกทม. ว่าที่ผู้สมัครของพรรคภราดรภาพควรได้รับการพิจารณาเลือกจากพี่น้องประชาชน คนกทม. ด้วยเพราะเข้าใจ และสัมผัสกับการใช้ชีวิตในกทม.มาอย่างยาวนานจึงรู้ปัญหา”
สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ ของพรรคภราดรภาพ 30 เขต ประกอบด้วย
เขต 1 นายณัฐพล หวังชูเชิดกุล เขต 2 นายสืบไทย พุ่มโพธิงาม เขต 3 นางธนัชพร วงค์ทองทิว
เขต 4. นายสันทัด อัศวมั่นคงเจริญ เขต 5 นางน้องนุช โทเอ เขต 6 นายสุรภาส วิเชียร เขต 7 นางสาวศจีกาญจน์ สรรพช่าง เขต 8 นายรัชพล เกิดศิลป์ เขต 9. นายสรสัณห์ อาภาภิรม เขต10 นายธกร อำพันธ์เปรม เขต 11. นางสาวธันสิตา ชัยภูเวโรจน์ เขต 12. นายเอนก สนามชัย เขต 13. นายนิรัช ขำกลิ้ง เขต 14 นางสาวอัญชัญ ชูสกุล เขต 15 นายนพฤทธิ์ แพทยานนท์ เขต 17 นางสาวพลอยปภัค เจนวิวัฒน์สกุล เขต 19. นายไชยพร พรตรีสัตย์ เขต 20. นายอานนท์วัฒน์ วรเมธชยางกูร
เขต 22 นางสาวกุลภัสสรณ์ ฤกษ์ศิริรัตน์ เขต 23 นายอัครกิตต์ ซิ้มเจริญ เขต 24 นายอนิรุธ อธิวัฒนานนท์ เขต 25 นายฐิติกร ชาวบ้านเกาะ เขต 26 นายสมชาย พวงมาลัย เขต 27. นางสุวลักษณ์ พวงมาลัย เขต 28. นางอมรรัตน์ อัครอมรพงศ์ เขต 29 นายนิธิศ อังศุกุลธร เขต 30. นายพิเชษฐ์ ไทยนิยม

Facebook Comments
%d bloggers like this: