พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 13.30 น.พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ และนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด หนี้นอกระบบ และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ ร้านอาหาร แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย

ซึ่ง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย และจะส่งผลกระทบต่อการประเมินระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

%d bloggers like this: