พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 13.30 น. พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ และนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด หนี้นอกระบบ และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ ร้านอาหาร แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ซึ่ง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย และจะส่งผลกระทบต่อการประเมินระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ต่อมาในวันที่ 7 ก.พ.62 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการเพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

%d bloggers like this: