เปิดตัวเลนฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระยะ 2 เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้เจ็บป่วย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1เเละประธานคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นประธานในการเปิดตัวเลนฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล บริเวณแยกนรารมย์ โดยมีพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล รองประธานฯ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สมพงษ์ ตันจริยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมปล่อยแถวรถกู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อใช้ช่องทางเลนฉุกเฉิน

เลนฉุกเฉินก่อนถึงรพ.ในระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 เส้นทางก่อนถึง3รพ. ได้แก่รพ.เลิดสิน จากแยกนรารมย์ถึงรพ. รพ.กลางจากแยกยุคลและแยกเสือป่าถึงรพ. และรพ.เจริญกรุงประชารักษ์จากแยกถนนตกถึงรพ. ข้อมูลจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) พบว่ามีผู้ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 41,756 รายในปี2557 เป็น 79,054รายในปี2561 ถึงแม้จะมีการขอรับบริการเพิ่มขึ้น แต่การรณรงค์เปิดทางให้รถกู้ชีพฉุกเฉิน ในโครงการให้ทาง = ช่วยชีวิต สามารถลดระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยของรถพยาบาลจากรพ.ราชวิถี รพ.กลาง รพ.เลิดสิน รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ได้ และเลนฉุกเฉินก่อนถึงรพ.ราชวิถี ซึ่งเปิดใช้ในปี2559 สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยของรถพยาบาลจากที่เกิดเหตุกลับมารพ.ได้มากกว่า 2 นาที ทำให้ผู้เจ็บป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ในห้องฉุกเฉินเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสรอดชีวิต
คณะกรรมการบูรณการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ขอความร่วมมือประชาชนผู้ขับขี่ ให้หลีกเลี่ยงการเดินรถในช่องทางเลนฉุกเฉิน เมื่อได้ยินสัญญาณเสียงหรือไฟจากรถพยาบาล หลังจากรถพยาบาลขับผ่านไปแล้ว ผู้ขับขี่สามารถกลับมาใช้ช่องทางจราจรตามปกติได้

Facebook Comments
%d bloggers like this: