นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ให้การต้อนรับ ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี…

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ให้การต้อนรับ ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี…
จังหวัดอุบลราชธานี-กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมหารือยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า เชิญ กพช.ร่วมงานสงกรานต์ 4 แผ่นดิน
#วันที่ 8 ก.พ.62 นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี ,พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี นำหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน พบปะพัฒนาสัมพันธ์ทหาร กพช.นำโดย พล.อ.อุน จันดา ผวจ.พระวิหาร ,พล.ท.ซู เซะเร็ย รอง ผวจ.พระวิหาร ,พล.ท.พาด โซะเพ็น รอง ผบ.สสน.ที่ 3 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงความขอบคุณในความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมได้หารือเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคงในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ช่องอานม้าซึ่งเป็นไปตามนโยบาของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่จะมีการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินต่อไป
โดย ผวจ.อุบลราชธานีได้เชิญ กพช.เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ 4 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-กพช.และเวียดนาม)ที่จะจัดขึ้นในห้วง 12-13 เม.ย.62 นี้ด้วย

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน

%d bloggers like this: