สายตรวจ 3 ประสาน ! สำนักงานเขตพระนคร สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ ดำเนินการขุดลอกเลน บริเวณคลองหลอด วัดราชนัดดา เขตพระนคร..

สายตรวจ 3 ประสาน ! สำนักงานเขตพระนคร สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ ดำเนินการขุดลอกเลน บริเวณคลองหลอด วัดราชนัดดา เขตพระนคร..

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมด้วย นายเจษฎา ประภาสะวัต “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” และ นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” นำกำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม ทหารสื่อสารที่1 ตำรวจสน.ชนะสงคราม ลงพื้นที่ เข้าดำเนินการขุดลอกเลน บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดา เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำได้เข้าทำการขุดลอกเลนที่ คลองหลอดวัดราชนัดดา ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นคลองเชื่อมต่อกันกับ คลอดหลอดราชบพิธ โดยเลนใต้ท้องคลองปัจจุบันมีปริมาณมากกว่า +50 ซม. ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คลองตื้นเขินเวลาพร่องน้ำมากๆ จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแต่หากดูดเลนออกไปจะทำให้กลิ่นเหม็นลดลง ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการขุดลอกเลนในคลองที่ต่อเนื่องต่อไป ขุดทั้งชั้นใน ชั้นกลาง และ ชั้นนอก จนทั่วทั้งหมด พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพ แม่น้ำ คูคลอง และ ไม่ปล่อยน้ำเน่าเสีย หรือ ทิ้งขยะลงในน้ำ เพื่อจะได้เป็นการรักษาสภาพน้ำให้มีความใสสะอาดดังเดิมหลังจากที่ขุดลอกคลองไปแล้ว

เบื้องต้นในการขุดลอกเลนวันนี้เพื่อเน้นย้ำและปฎิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เรื่อง Now สะอาด” (CLEAN) บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการ ใสสะอาด ( NOW ทำจริง เห็นผลจริง ) และ ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยผลการปฎิบัติในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย…

ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม
มุมมองข่าว 001-รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: