“วันนอร์”ประกาศสงครามการเมืองครั้งสุดท้ายพาพรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอย่างแท้จริง

และเป็นพรรคการเมืองที่สามารถสร้างความสุขภายใต้พหุวัฒนธรรมแม้แต่แคนดิเดตนายของของพรรคทั้ง 3 คนก็มีสาม ศาสนา พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะอายุมากเพราะมหาเธร์ที่มีอายุ 90 ปียังทำได้
วันที่ 13 ก.พ. 62 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สงขลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาชาติทั้ง8 เขตเลือกตั้ง ลงพื้นที่พบปะกับคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สงขลา และผู้นำศาสนาประจำมัสยิดต่างๆทั้ง 399 มัสยิด ทั้งอีหม่าม คอเต็บ บิหล่าน ราว 400 คน เพื่อนำเสนอนโยบายของพรรคประชาชาติ

โดย นายวันมูหะมัดนอร์ เปิดเผยว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคประชาชาติคือการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การกระจายอำนาจ ราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่สำคัญที่สุดคือให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตัวเอง รวมทั้งให้ท้องถิ่นปกครองตัวเองเช่น จ.สงขลา ซึ่งเป็นเมืองชายแดน
พร้อมประกาศสงครามการเมืองเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ หลังจากที่ทำงานการเมืองมาทั้งชีวิตทั้งในฐานะ สส. รัฐมนตรี 3 กระทรวง และรองนายกรัฐมนตรี จะสร้างพรรคพลังประชาชาติให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงทุกเชื้อชาติศาสนา และพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะมีอายุกว่า 70 ปีแล้วเพราะเห็นมหาเธร์แห่งมาเลเซียซึ่งอายุ 90 ปี ก็ยังเป็นได้ตนก็ยังไหวเหมือนกัน
และเผยว่าขณะนี้กระแสของพรรคประชาชาติจากการทำโพลเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะใน จ.สงขลา ซึ่งพรรคประชาชาติมีโอกาสปักธงชัยใน จ.สงขลาได้ 1-2 เขต และหลังจากนี้จะเร่งลงพื้นที่พบปะกับประชาชนและเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ทั้งใน จ.สงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และย้ำพรรคประชาชาติเป็นพรรคพหุวัฒนธรรมที่จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง เพราะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค3คน3 ศาสนา ทั้งตนที่นับถือศาสนาอิสลาม พ.ต.อ.ทวี ที่นับถือศาสนาพุทธ และ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ซึ่งนับถือศาสนาคริส และการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งเลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเพราะหากเลือกคนไม่ดีหรือเพราะเงินการเมืองไทยก็จะเหมือนเดิมประชาชนจะไม่ได้อะไรกลับมา

/////นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments
%d bloggers like this: