จ.ชัยภูมิกรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 รูปแบบใหม่ใช้เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกอบพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนาย สมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางศรีสมัย โชติวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์และองค์กรปกครองท้องถิ่น มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมออกหน่วยกว่า 200 คน ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและพยาธิ เก็บตัวอย่างสำรวจโรค การจัดเวที นิทรรศการความรู้การเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เป้าหมายให้บริการเจ้าของสัตว์ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธุ์ 2562 มีชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว มารับบริการจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อีกด้วย เป็นโครงการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์จัดต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ 50 เป็นโครงการที่สนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงาน ตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นพระราชกรณียกิจ แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ท่านเสมอ

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นจังหวัดแรกที่นำรูปแบบใหม่ มาใช้ในการออกหน่วยสัตวแพทย์ พระราชทานฯ โดยมีการสำรวจ ข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการก่อนที่จะลงพื้นที่ดำเนินการ ทำให้สามารถจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ เปิดบริการไม่กี่ชั่วโมงสามารถผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวได้กว่า 300 ตัว หลังจากนี้ จะสรุปผลการ ดำเนินการเพื่อหาข้อดีข้อเสีย และนำมาปรับปรุงโครงการต่อไป นับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จังหวัดชัยภูมิ ได้รับโอกาสเป็นพื้นที่ ดำเนินโครงการเป็นจังหวัดที่ 50 และเป็นครั้งเเรกของจังหวัดที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ ทางกรมปศุสัตว์ ยังคงดำเนินการเข้มกับ มาตรการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเป็นโรคที่ร้ายแรง เกิดขึ้นกับคนใดแล้วไม่มียารักษา ล่าสุดได้ตั้งที่พักพิงสุนัขจรจัด เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะสุนัขจรจัด เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ จึงต้องหาวิธีการที่ทำให้สุนัขเหล่านี้มีที่อยู่อาศัย ขณะที่มีกฎหมายออกมามอบหมาย กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากนี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ต่อไป

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: