จ.มหาสารคาม บวงสรวงกู่สันตรัตน์ เพื่อขอขมาดวงวิญญาณบรรพชนของนครจำปาศรี ก่อนเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

จ.มหาสารคาม บวงสรวงกู่สันตรัตน์ เพื่อขอขมาดวงวิญญาณบรรพชนของนครจำปาศรี ก่อนเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

15 ก.พ. 62 ณ ปรางค์กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงกู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน ซึ่งจะกระทำก่อนพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน 1 วัน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ระหว่างวันที่ 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดเปิดงานในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

โดยพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ เริ่มต้นด้วยจุดธูปเทียนบูชาเทพผู้รักษาและขอขมาดวงวิญญาณบรรพชนของนครจำปาศรีภายในองค์ปรางค์กู่ บูชาเทพยดาทั้ง 10 ทิศ และบูชาเครื่องบวงสรวงพร้อมโปรยดอกไม้ จากนั้นเป็นการแสดงระบำสันตรัตน์ นำโดยแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ดาราจากช่อง3 และนักเรียนจากโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เสร็จแล้วพราหมณ์อัญเชิญเทพยดากลับ และประกอบพิธีครอบครูบูรพาจารย์แก่แต้ว ณฐพร , แป้ง คุณัญญา และเหม ภูมิภาฑิต ที่จะร่วมรำในพิธีเปิด ส่วนในวันเปิดงานจะมีขบวนนางรำกว่า 5,000 คน ร่วมรำจัมปาศรีนาฏการ และรำนมัสการพระธาตุนาดูน เต็มพื้นที่บริเวณรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน

สำหรับกู่สันตรัตน์ ตั้งอยู่ตำบลกู่สันตรัตน์ ห่างจากอำเภอนาดูนไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง เป็นอโรคยาศาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระมหากษัตริย์ขอม ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปะบายน อายุระหว่าง 1,700-1,750 ปี สร้างขึ้นเป็นเทวสถานและอโรคยาศาล สถานที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บในสมัยโบราณและใช้เคารพบูชาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จทอดพระเนตร และทรงเยี่ยมราษฎร อ.นาดูน ณ กู่สันตรัตน์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2514

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ข่าว ศตวรรษ ทัพซ้าย/ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: