รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคมและคณะ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับนายสุจินต์ เพชรเนียน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคมและคณะ เพื่อลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับพิธีเปิดส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน จุดตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านหินลาด ม.2 ต.อ่างทอง ตลอดจนจุดรับรอง เส้นทางการเดินทาง และประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดประปาเกาะสมุย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: