ข้าราชการและประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบ 42 ปี

ข้าราชการและประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบ 42 ปี

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบ 42 ปี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูลพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงประกอบกรณียกิจให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม บังเกิดผลเพิ่มพูนวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติ

พระเจ้าวงรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภวดีรังสิต ประสูติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2463 มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต เป็นพระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสและหม่อมเจ้าพระพิมพิมลรัชนี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงแตกฉานทั้งด้านวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในระยะ 10 ปีสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงปฎิบัตพระราชกรณียกิจ ทรงออกเยี่ยมเยียนประชาชนและพัฒนาในจังหวัดภาคใต้ และทรงบำเพ็ญกรณียกิจอันเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และประชาชนชนเป็นเอกอนันต์ โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระเจ้าวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ได้สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 ในขณะที่ทรงปฎิบิตภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจ ทหาร ที่ปฎิบัตหน้าที่ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจ โดยมีแผนเสด็จเยี่ยมพื้นที่ อ.เคียนซา และ อ.พระแสง แต่ในระหว่างเดินทางไปยัง อ.เคียนซา ทรงทราบจากวิทยุสื่อสารว่า มี ตชด. ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกับระเบิดของ ผกค. ที่บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ต.บ้านส้อง อ.เวีนงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ทรงรับสั่งให้ไปรับคนเจ็บ ด้วยความห่วงใย โดยไม่คิดถึงพระองค์เอง ขณะที่เฮลิคอปเตอร์บินมาเหนือสวนผลไม้และสวนยางพาราห่างจากจุดคนเจ็บประมาณ 1 กิโลเมตร ก็มีเสียงปืนดังรัว ยิงขึ้นมาจากด้านล่างบริเวนสวนยางพารา หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต รับสั่งว่าฉันถูกยิง แพทย์และพยาบาลผู้ติดตามเสด็จ ได้พยายามช่วยเหลือจนสุดความสามารถ ได้สิ้นพระชนม์ขณะที่กำลังนำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หลังจากสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถานปนาหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต เป็นพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2520 เป้นต้นมา.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: