พรรคประชานิมยม ลงพื้นที่หาเสียงในเขต 6 จังหวัดนครราชสีมา ชูธงปฏิรูปข้าว และเพิ่มเตียงคนไข้ แสนเตียง เชื่อมีเซอร์ไพรซ์ แน่นอน

พรรคประชานิมยม ลงพื้นที่หาเสียงในเขต 6 จังหวัดนครราชสีมา ชูธงปฏิรูปข้าว และเพิ่มเตียงคนไข้ แสนเตียง เชื่อมีเซอร์ไพรซ์ แน่นอน
ที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดร. บุญเหนื่อ พุทธบุรี ผู้สมัคร สส ของพรรคประชานิยม ได้ลงพื้นที่หาเสียง พบปะ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะพรรคประชานิยมให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวนา ที่ปัจจุบัน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยพรรคมีนโยบายที่จะซื้อรถไถ รถเกี่ยวนวดข้าว รถคำนาประจำหมู่บ้าน จัดตั้งหน่วยงานในการที่จะรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง เพื่อเป็นการตัดพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยังมีนโยบาย ในการที่จะสร้างอาคารรักษาพยาบาลเพิ่มอีก แสนเตียงทั่วประเทศ โดยแต่ละนโยบายนั้น สามารถทำได้จริงแน่นอน และในการเลือกตั้งคราวนี้ จะได้รับเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนราษฏรอย่างแน่นอน

Facebook Comments
%d bloggers like this: