สำนักงานเขตบางบอน ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางบอน ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร

(18 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ แพทย์คดี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 นางชดาวรรณ ป่าไม้ นางนันทิกร เกตุเลขา คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอกชัย ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานครในส่วนของสำนักงานเขตบางบอนและสำนักงานเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) และได้สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสรุปภารกิจหน้าที่ต่างๆ จากการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

%d bloggers like this: