“ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ สรุปผลงาน และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ประจำโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจและรับมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิป ขอบคุณที่รักกัน”

“ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ สรุปผลงาน และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ประจำโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจและรับมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิป ขอบคุณที่รักกัน”

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ณ ลานกิจกรรมจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเข้าประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานภาระกิจดูแลข้าราชการตำรวจและประชาชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงนำเสนอถึงแผนพัฒนาทางด้านการแพทย์เพื่อพัฒนาให้การบริการผู้ป่วย

นอกจากนี้ยังได้เข้ารับมอบรางวัลจากการส่งคลิป “ขอบคุณที่รักกัน” เข้าประกวด เนื่องในกิจกรรมแข่งกันรัก แข่งกันสามัคคี แข่งกันทำความดีของ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นคลิปที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ โดยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขัน มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายแพทย์ใหญ่ได้มอบรางวัลพร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล รวมถึง เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ในการปฏิบัติงาน เพื่อตำรวจและประชาชนชาวภาคใต้ต่อไป

นายแพทย์ใหญ่กล่าวว่า โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เป็นโรงพยาบาลสังกัดของโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจดูแลรักษาตำรวจ ครอบครัวตำรวจ ทหาร ที่ได้รับความเจ็บป่วยและบาดเจ็บในหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วยในพื้นที่ภาคใต้ มีแพทย์จำนวน 5 คน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่อื่น จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน ขอชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมสมกับเป็นแพทย์พยาบาลตำรวจไทย ทั้งนี้ขอให้ทุกคนรักและสามัคคีร่วมกันทำความดี เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้กายพร้อมใจพร้อม จะทำให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดคลิป”ขอบคุณที่รักกัน” และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกนายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา Police Thailand

Facebook Comments
%d bloggers like this: