ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้นำร่องเปิดโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” ร่วมกับ “สมาพันธ์ SME ไทย”

วันที่ 20 ก.พ.62 ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้นำร่องเปิดโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” ร่วมกับ “สมาพันธ์ SME ไทย” ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนำบริษัทแฟรนไชส์กว่า 10 แห่ง มาแนะนำให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ และเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงยุติธรรม และนโยบายกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ(ศูนย์ CARE) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการขอรับทุนประกอบอาชีพและมีระบบพี่เลี้ยงดูแลติดตามให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งได้มีการเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสม การสาธิตการทำงาน การทดสอบการทำงาน และเรียนรู้วิธีคิดจากงาน นอกจากนี้ ยังได้เปิดตลาดนัดแรงงานกับญาติผู้ต้องขัง และสังคมชุมชน ด้วยแนวคิดที่จะส่งเสริมคนรอบข้างให้มีงานทำ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขในสิ่งผิด และจะเป็น “พลังแผ่นดิน” ที่จะหยุดวงจรเดิมได้อย่างสิ้นเชิง ต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Facebook Comments
%d bloggers like this: