เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(20 ก.พ.62) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเก่า) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานรับมอบเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 ลำ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบด้วยเชือกบุคคล โทรโข่ง เชือกใยยักษ์ กระบอกวัดปริมาณน้ำฝนพร้อมติดตั้งฐานรอง รวมมูลค่า 1 ล้านบาทเศษจากนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางสาวสุมิตดานัน จันทวี ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟร่อนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด แล้วมอบต่อให้กับศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล จำนวน 12 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบลกำโลน ต.พรหมโลก ต.บ้านลำนาว ต.พรหมคีรี ต.นาเหรง ต.คลองเส ต.นบพิตำ ต.ลานสกา ต.กะทูน ต.สวนขัน ต.พิปูน และตำบลน้ำตก
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงาน ปภ.จังหวัด ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพชุมชนรับมือภัยพิบัติ โดยดำเนินการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเอง และได้จัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล จำนวน 12 ศูนย์ ซึ่งบริษัท เชฟร่อนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบลจำนวน 12 ศูนย์ดังกล่าวด้วย ให้มีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น มีการแจ้งเตือนภัย ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นทั้งตนเอง บุคคลในครอบครัว และคนในชุมชนได้ สามารถลดผลกระทบและความรุนแรงจากการเกิดภัยพิบัตินั้น ๆ ได้ เป็นการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความยั่งยืน โอกาสนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องขอขอบคุณ บริษัท เชฟร่อนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย..

วิมล หนูแก้ว/ข่าว
พรรณี – ภัทรวดี-สายฝน/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 กุมภาพันธ์ 2562

Facebook Comments
%d bloggers like this: