นนทบุรี ป.ป.ส.ภ.1ร่วมกับฝ่ายปกครองตั้งด่านความมั่นคง พบผู้เสพหลายราย เตรียมนำเข้าค่ายฟื้นฟู

นนทบุรี ป.ป.ส.ภ.1ร่วมกับฝ่ายปกครองตั้งด่านความมั่นคง พบผู้เสพหลายราย เตรียมนำเข้าค่ายฟื้นฟู
เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง ได้สั่งการให้นายยศวัฒน์ คงมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค1 , กอ.รมน.จ.นบ. , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบางบัวทองที่3 , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ตำบลลำโพ,วัดเต็มรักสามัคคี และตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนกลุ่ม 5 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สัปดาห์ 1386 ระหว่างวันที่ 17- 23 กพ.2562
จากการตั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด สามารถคัดกรองผู้เสพสารเสพติดได้จำนวน 21 ราย คัดแยกสารเมทแอมเฟตามีน 14 ราย กัญชา 7 ราย จากกนั้นดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 108 จัดทำประวัติ และนำเข้ารับการบำบัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของอำเภอบางบัวทองเพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Facebook Comments
%d bloggers like this: